Gandería ecolóxica

Aínda que, en ocasións, conceptos como Axenda 2030 ou Obxectivos de Desenvolvemento Sostible poden resultar alleos á realidade da vida cotiá, cada vez é máis palpable a necesidade de reducir o impacto ambiental de todas as nosas accións. En Gadis, temos un compromiso firme para tratar de optimizar o uso dos recursos naturais, preservar a biodiversidade e impulsar o desenvolvemento sostible porque, só así, estaremos a protexer a saúde do planeta. Un dos ámbitos nos que podemos traballar -tamén de maneira individual- para mitigar a nosa pegada na contorna é o da alimentación.

Demostrouse que os nosos hábitos alimentarios contribúen ao quecemento global e non só polo desperdicio alimentario (que causa o 10% dos gases de efecto invernadoiro), senón tamén polos sistemas de obtención e de produción dos alimentos que consumimos. É importante garantir o acceso a unha alimentación diversificada, así como ao consumo moderado e equilibrado de proteínas de orixe animal que sexan de calidade e, a poder ser, sostibles. Nos nosos supermercados, apostamos por ofrecerche os mellores produtos frescos e contamos cunha correcta planificación de stocks para evitar o desperdicio. Tamén poderás atopar alimentos de orixe ecolóxica, cuxa procedencia asegura que son totalmente respectuosos co medio ambiente e cumpren coa normativa establecida respecto diso.

Se hai unhas semanas falabámosche da acuicultura ecolóxica como unha das propostas saudables da nosa peixaría, hoxe abordamos a gandería ecolóxica como unha posible opción de consumo responsable.

Que é a gandería ecolóxica?

O obxectivo principal da gandería ecolóxica é a obtención de alimentos saudables de máxima calidade mediante a optimización racional dos recursos, respectando o medio ambiente, o benestar animal e evitando o uso de substancias químicas. Os animais se crían en espazos abertos nos que poden realizar todas as súas funcións de forma natural. Conta, ademais, cunha normativa propia que garante os seus tres alicerces básicos:

  • Calidade e seguridade alimentaria. Prescinde do uso de substancias químicas na xestión da explotación e no manexo dos animais para que non aparezan como residuos nos alimentos. Os animais aliméntanse unicamente con produtos orgánicos, algo que se reflicte nas propiedades organolépticas da súa carne.
  • Benestar animal. Promove as condicións adecuadas para o desenvolvemento natural dos animais, que han de estar en liberdade, contar con espazo suficiente e non sufrir ningún tipo de dano ou malos tratos ao longo da súa vida.
  • Sustentabilidade. Busca garantir a preservación do medio natural, así como asegurar a biodiversidade e o mantemento dos ecosistemas. Promove a utilización de animais de razas autóctonas que realizan un mellor aproveitamento dos recursos naturais. Fomenta o equilibrio da carga gandeira coa oferta de recursos alimenticios existentes na explotación, xa que o alimento que reciben os animais procede do propio terreo. Para que un gando sexa considerado ecolóxico, tanto os animais como a superficie agrícola á que están asociados (prados e pasteiros dos que se alimentan) teñen que estar rexistrados nun organismo de control autorizado. Devandito organismo certifica que a propia unidade de produción dispón de recursos propios para alimentar aos animais, contribuíndo, así, ao equilibrio dos sistemas agrícolas e utilizando recursos naturais renovables.

Por tanto, a gandería ecolóxica é un modelo de desenvolvemento sostible no medio rural baseado en técnicas que respectan o medio ambiente, o benestar animal e a saúde de persoas, animais e plantas. Entre os seus obxectivos, atópanse a redución das posibles perdas ou emisións atmosféricas, a conservación da fertilidade da terra mediante a utilización óptima dos recursos naturais (pastos), a diminución dos custos de produción e a eliminación do uso de substancias químicas e de organismos modificados xeneticamente. Este tipo de gandería proporciona carne ecolóxica (pito, tenreira, porco, cordeiro, etc.), leite ecolóxico, e os seus derivados como iogures ou queixos, e ovos ecolóxicos.

A gandería ecolóxica en España

España é o primeiro produtor ecolóxico da Unión Europea (UE) por superficie agrícola e ocupa a cuarta posición a nivel mundial, cunha extensión que representa o 9,3% do total da superficie agraria útil do país. De acordo co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a superficie dedicada en España á produción agrícola e gandeira ecolóxica alcanzou os 2,35 millóns de hectáreas en 2019, o que supón un incremento dun 4,8% con respecto ao ano anterior. A metade desa extensión destínase a pastos permanentes, e, por territorios, máis o 52,7% da superficie ecolóxica rexistrada a nivel nacional atópase en Andalucía. Unha das características da estrutura industrial do sector ecolóxico en España é a súa concentración, xa que se sitúa maioritariamente en sete comunidades autónomas, que representan o 77% de toda a actividade de industrialización ecolóxica.

A produción ecolóxica na gandería española creceu moito nos últimos anos. A tipoloxía de explotacións con maior relevancia é vacún (leite e carne), ovino (leite e carne) e caprino (leite e carne). No que respecta ás persoas consumidoras, a demanda destes produtos creceu notablemente na última década. O prototipo de consumidor ecolóxico do noso país é unha persoa preocupada pola sustentabilidade, os procesos produtivos e o uso racional dos recursos naturais, evidenciando un alto compromiso social coa problemática ambiental. Mostra, ademais, un gran interese por coñecer a orixe dos produtos, as súas características nutricionais e o impacto ambiental de todo o proceso. Xa se fala dos “millennials” como principais consumidores bio do noso país.

En Gadis contamos con carne de polo, tenreira e cerdo con certificación ecolóxica. Soamente tes que dirixirte á sección de envasados das nosas carnicerías. Como podes identificarla? Polo tipo de etiquetaxe que posúe. En Europa o logotipo que identifica os produtos ecolóxicos ou bio é a folla con estrelas verde. Ademais, en cada comunidade autónoma hai, polo menos, un organismo regulador oficial: en Galicia a entidade encargada de certificar en ecolóxico é o Craega e en Castela e León o CAECyL.

             

España entrou xa no Top 10 mundial en termos de volume de mercado interior e crecemento interanual de produtos de gandería ecolóxica, algo no que contribuíu o importante aumento do número de consumidores. Formas parte dese grupo? Fixácheste nos selos ecolóxicos ao facer a compra nas nosas carnicerías? Xa sabes que se tes algunha dúbida, o noso persoal resolveraas con moito gusto.

Deja un comentario