Que son os ODS?

Seguramente levemos un tempo escoitando as siglas  ODS. Talvez relacionémolo con algo da ONU. Pero, sabemos realmente o que son? Hoxe imos descubrilo.

 Desenvolvemento sustentable.

Para chegar aos  ODS temos que remontarnos ao 1.987. Ano en que por primeira vez empregouse o termo “desenvolvemento sustentable”. Deuse a coñecer co “O informe  Brundtland” cuxo título orixinal do libro foi “O noso futuro común”.
O desenvolvemento sustentable trata de lograr un equilibrio entre os desenvolvementos económico, social e ambiental. Defínese como aquel que é capaz de satisfacer as necesidades presentes sen comprometer as futuras.
No ano 1.992, líderes mundiais xuntáronse no cumio de Rio de Janeiro para debater sobre a aplicación deste novo concepto. Deste cume naceu a Axenda 21, facendo referencia ao novo século  XXI. Nela detallábanse asuntos que requirían intervención internacional, nacional e local dentro do desenvolvemento sustentable.

Obxectivos de desenvolvemento do Milenio (ODM).

Os ODM  creáronse no ano 2.000 como novo acordo para o desenvolvemento humano. 189 países membros das Nacións Unidas comprometéronse a conseguir 8 propósitos para o 2.015.
Estes obxectivos tiveron bos froitos. Por exemplo, as taxas de pobreza extrema reducíronse a menos da metade. As matrículas en ensino primario alcanzaron un 91% a nivel mundial e igualdade de nenos e nenas. O índice de mortalidade materna reduciuse nun 45%. A taxa de mortalidade infantil en menores de 5 anos reduciuse á metade. Proba de que, cuns obxectivos claros e a vontade de todos os axentes implicados, pódense cambiar as cousas.
Por suposto, tamén trouxeron grandes retos e deixaron metas por cumprir.

Obxectivos do desenvolvemento sustentable (ODS).

Os ODS veñen substituír os  ODM. En 2.015 a ONU aprobou a Axenda para o 2.030. Este conxunto de obxectivos globais busca erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade. Unha oportunidade para que os países e as súas sociedades emprendan un novo camiño co que mellorar a vida de todos, sen deixar a ninguén atrás.”
Esta nova Axenda consta de 17 obxectivos divididos en 169 metas. Non son xuridicamente obrigatorios. Con todo, espérase que gobernos, empresas, institucións e sociedade civil fagan o seu parte. É di
cir, que todas as persoas podemos contribuír a cada un destes 17 obxectivos.

 Fonte: ONU

Aquí deixámosvos unha “Guía dos vagos para salvar o mundo” que nos permite colaborar case sen movernos do sofá 😉.

Gadis e os ODS.

En  Gadis somos conscientes, como empresa, do noso papel na sociedade. De feito, desde as nosas orixes sempre tivemos unha vinculación moi directa coa comunidade local. Entendemos que debemos comprometernos coas causas e necesidades da nosa contorna. E así o facemos.
Desde o 2.004 somos asinantes do Pacto Mundial. Cada ano, cubrimos o noso Informe de Progreso. Con el, renovamos o noso compromiso cos dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción.
Tamén temos moi presente nosa Responsabilidade Social Corporativa. Baseámola en 5 alicerces estratéxicos:

  • A sustentabilidade ambiental.
  • Crear riqueza en condicións dignas.
  • Transparencia na xestión.
  • Apoio a ONG’ s e colectivos desfavorecidos.
  • Apoio á sociedade.

Dentro de cada un destes eixos enmarcamos os  ODS que se corresponden. Así nos aseguramos de estar a contribuír aos obxectivos de desenvolvemento mundiais, intervindo localmente.
Ao longo dos próximos meses iremos falando de cada un deles en profundidade. Desta maneira, reforzaremos o noso compromiso ademais de inspirar a outras entidades para facer o mesmo.
Traballamos en conxunto para facer o mundo máis xusto e sustentable?

Bibliografía:

Deja un comentario