Loxística e almacenamento. Optimización e sostibilidade.

Hai uns días falabámosche da pegada de carbono, o indicador ambiental que mide a cantidade de gases emitidos por un individuo, unha organización, un evento ou un produto. Hoxe imos centrarnos nun aspecto estreitamente relacionado con este tema: a loxística e o almacenamento. Sabías que ao redor do 25% das emisións de CO₂ en España proceden do sector loxística e transporte? Trátase dunha cifra que foi aumentando notablemente nas dúas últimas décadas e que é necesario reducir de maneira urxente para mitigar os seus efectos sobre a contorna. Os danos provocados polo cambio climático só poderán reverterse se adaptamos e modificamos o modus operandi das organizacións, pero tamén dos individuos.


Como parte do noso compromiso coa Axenda 2030 da ONU, aliñamos as nosas accións cos seus obxectivos co fin de beneficiar a conservación do medio ambiente. Na loita contra o quecemento global, en Gadis mantivemos unha aposta firme pola sostibilidade a través de plans estratéxicos que conlevan a dixitalización e a actualización da nosa loxística, primando a optimización de recursos e o respecto polo medio ambiente. Queres saber máis? Segue lendo!

Que é a loxística verde?

A loxística verde é aquela cuxas estratexias e procesos respectan o medio ambiente, xuntando rendibilidade e eficiencia ecolóxica. Á marxe das emisións, un dos maiores inconvenientes da cadea loxística é a cantidade de residuos que se xeran e é importante apostar pola reutilización e a reciclaxe. Entre os aspectos fundamentais dunha loxística sostible, cabe destacar os seguintes:


­ O almacenamento. A sostibilidade debe practicarse no propio almacén. Para iso, é necesario concibir espazos nos que a mercadoría poida moverse dun modo máis rápido e sinxelo para optimizar o transporte e reducir a contaminación. Cantos menos movementos de mercadoría o almacén, mellor optimización e menos contaminación!
­ O transporte. Non se trata só de apostar por vehículos e medios cuxas emisións de CO₂ sexan menores, senón tamén de elaborar estratexias que optimicen o seu uso, evitando, por exemplo, que volvan baleiros unha vez entregada a mercadoría.
­ A distribución, que pode optimizarse tanto a partir de accións que aumenten a eficacia nos procedementos da cadea de subministración da empresa como doutros aspectos que permitan reducir o uso de combustible e, en consecuencia, o nivel de emisións.
­ Carga e descarga. É importante ir reducindo o uso de maquinaria desfasada, tratando de investir en maquinaria adaptada aos novos procesos de produción para axilizar o traballo. Por exemplo a maquinaria de baterías eléctricas.
­ A embalaxe. Han de utilizarse materiais respectuosos co medio ambiente para a embalaxe e o empaquetado.
­ A reciclaxe. Unha das accións máis importantes na loxística sostible é a reciclaxe. Hai que buscar a maneira de reutilizar os residuos tratando de devolvelos ao comezo do proceso produtivo da empresa. Sen unha boa estratexia de reciclaxe, non se conseguirá unha auténtica transformación cara a unha loxística sostible.

Por tanto, estas serían as catro actividades básicas coas que unha organización pode garantir unha loxística máis sostible e que nós poñemos en práctica:
­ Mantemento dos vehículos. O cumprimento das tarefas de mantemento periódico axudará a reducir o consumo de combustible. Á hora de renovar a frota, convén apostar por opcións máis respectuosas co medio ambiente.
­ Deseño e aproveitamento de almacenamento e embalaxes. A embalaxe ha de estar deseñada de tal forma que se aproveite ao máximo o espazo e con materiais reciclables. As estruturas de almacenamento han de permitir o máximo aproveitamento do espazo.
­ Optimización da carga. Hai que tratar de reducir a quilometraxe con espazo baleiro, xa que, ademais de supoñer un custo para a empresa, aumenta a cantidade total de emisión de gases de efecto invernadoiro. Para iso, debe efectuarse unha planificación da carga que aproveite a máxima capacidade de tonelaxe do vehículo e optimizar os roteiros, a condición de que sexa posible por prevención de riscos.
­ Diminución do gasto enerxético. É conveniente realizar un estudo para identificar as fases do proceso nas que se pode reducir o consumo enerxético e levar a cabo as accións necesarias.

A aposta de Gadis pola optimización e a sostibilidade

En Gadis estamos comprometidos cos retos da sociedade. Levamos 15 anos formando parte da iniciativa internacional do Pacto Mundial das Nacións Unidas, da que somos socios e pola que desenvolvemos medidas que impulsan o respecto polo medio ambiente. Compartimos o compromiso da nosa contorna coa Axenda 2030, plasmada nos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, e cos que aliñamos noso desempeño para fomentar a protección do planeta tamén a través da formulación estratéxica da nosa loxística:
­ Contamos cun esquema organizativo que garante o aprovisionamento regular de produtos de todas as seccións, con especial atención na conservación da calidade dos alimentos frescos, de forma que os nosos clientes dispoñan de todo o que necesiten no seu establecemento máis próximo. Todo iso desde a perspectiva da sostibilidade ambiental, planificando cada percorrido de forma que obteñamos o máximo rendemento co menor impacto ambiental. Ademais, realizamos procesos de loxística inversa e os camións volven cos residuos plásticos e de papel para o seu procesado para a reciclaxe nas nosas instalacións.
­ A nosa frota caracterízase pola súa versatilidade e eficiencia: inclúe vehículos de diversas dimensións e propiedades, adaptadas aos produtos que transportan e á localización das tendas que serven para optimizar o seu uso e reducir as emisións. De igual maneira, sométense ao control e o mantemento periódicos necesarios.
­ Coñecemos os hábitos de consumo dos nosos clientes e iso permítenos optimizar a cadea de distribución de mercadorías e non desperdiciar produto.
­ Reducimos o consumo de plástico, poñendo ao dispor dos clientes bolsas de papel gratuítas e sacos de malla reutilizables nas seccións de froitas e verduras co obxectivo de ofrecer alternativas de compra máis sostibles para a redución do uso de plástico nos nosos establecementos. Tamén implantamos un novo sistema de pesado que permite utilizar unha única bolsa para distintas pezas de froita e verdura.
­ Implementamos medidas de eficiencia enerxética e iluminación automatizada para reducir o consumo de electricidade.

Seguimos traballando para mellorar a nosa loxística e reducir o noso impacto no medio ambiente. E ti? Planteácheste se podes organizarte mellor para mitigar o efecto das túas accións diarias sobre o planeta?