A importancia da educación ambiental

É necesario concienciar e sensibilizar sobre o efecto que os nosos hábitos e rutinas xeran na contorna que nos rodea, non che parece? Neste sentido, a importancia da educación ambiental é innegable e, desde Gadis, queremos compartir contigo as claves para animar ás persoas para coidar e protexer o medio ambiente con pequenos xestos como, por exemplo, a separación de residuos, o uso de medios de transporte de emisión cero ou apagar unha luz cando non se necesita. Todo suma á hora de protexer o planeta!

Quizá sorprendache saber que a pandemia non foi a responsable da primeira emerxencia declarada este ano en España. En xaneiro xa se declarou a emerxencia climática e ambiental no noso país. O impacto do cambio climático, sobre o que a comunidade científica e algúns sectores civís levan tempo alertando, obrigaba a tomar unha decisión, declarar a emerxencia climática e ambiental. Esta ten como obxectivo lograr un desenvolvemento sostible, situando ás persoas e ao planeta no centro da acción e establecendo o camiño cara á transición ecolóxica. Sen dúbida, a colaboración cidadá é crucial no éxito desta iniciativa e a educación ambiental é un instrumento fundamental. Queres saber de que falamos cando dicimos educación ambiental? Segue lendo!

Que é a educación ambiental?

En 1975, celebrouse en Belgrado o Seminario Internacional de Educación Ambiental, no que se estableceron os principios da educación ambiental no marco dos programas das Nacións Unidas. Como resultado, publicouse a Carta de Belgrado, na que se recollen os seus obxectivos e funcións. De acordo con este documento, a educación ambiental pretende formar a unha poboación mundial consciente e preocupada polo medio ambiente e os problemas que lle afectan. Consiste en informar e concienciar sobre a importancia de protexer e coidar a contorna natural, co fin de xerar hábitos e condutas que contribúan a mitigar os desafíos actuais e incorporar ferramentas para previlos e resolvelos. Ademais de ensinar e sensibilizar, a educación ambiental busca tamén transmitir valores e actitudes que promovan o uso racional dos recursos naturais, facendo tomar conciencia á poboación da realidade global do planeta e das consecuencias das súas accións sobre a natureza e sobre os seus concidadáns e concidadás.

En definitiva, a educación ambiental aumenta a concienciación e o coñecemento sobre a protección da contorna e mellora as habilidades para tomar decisións e resolver problemas respecto diso, fomentando os seguintes aspectos:

  • Coñecemento da contorna e da situación actual do planeta.
  • Conciencia e sensibilidade sobre o coidado da contorna e os desafíos ambientais.
  • Actitudes de preocupación pola contorna e de interese por mellorar a situación actual.
  • Habilidades para identificar e contribuír a resolver os desafíos ambientais.
  • Participación en actividades que contribúan a resolver os desafíos ambientais.

A importancia da educación ambiental

A educación ambiental está dirixida á poboación en xeral e realízase ben a través da educación formal, coa inclusión de contidos curriculares na educación regrada, ben dunha maneira non formal, xa que o seu obxectivo principal é aumentar a concienciación e o coñecemento dos cidadáns e as cidadás sobre temáticas ou problemas ambientais. Trátase dun proceso permanente, ao longo da vida de todas as persoas, polo cal a poboación e as comunidades adquiren conciencia do seu medio, así como coñecementos, valores, destrezas e experiencia suficientes para actuar, individual e colectivamente, na resolución dos desafíos ambientais presentes e futuros.

Nunha crise climática como a que arrasa o noso planeta, parece obvia a importancia da educación ambiental. É necesario que sexamos conscientes da situación de emerxencia á que nos enfrontamos para contribuír na implantación de medidas adecuadas, tanto a nivel global como no ámbito individual e persoal, adoptando hábitos respectuosos co medio ambiente. Só así, se poderá frear o declive do planeta. Aínda que é certo que, nos últimos dous anos, espertou unha crecente preocupación polos desafíos ambientais, sobre todo entre os máis novos, aínda queda un longo camiño por percorrer para alcanzar os obxectivos que garantirían un desenvolvemento sostible.

A educación ambiental é a responsable de dar a coñecer as causas que alteran a contorna para lograr reducir o seu impacto. Desde as etapas máis temperás ata as máis veteranas. Non hai idade para aprender a coidar do planeta!

Como dato curioso dicímosvos que en España transcorreron máis de 20 anos desde que se publicou o Libro Branco da Educación Ambiental en España. Na actualidade a educación para a sustentabilidade é o formato que substitúe e complementa á educación ambiental. E aquí desde Gadis temos moito que contar!

Alimentes é o noso programa de educación para a sustentabilidade que llevamos máis de 15 anos impulsando en colexios de toda Galicia e Castela e León. Está centrado en catro eixes temáticos: consumo responsable, desperdicio alimentario, alimentación saudable e vida activa. Elaboramos unidades didácticas para o personal docente e fichas de exercicios, adaptadas ao nivel evolutivo das nenas e nenos; así como material de apoio para as familias. Tes toda a información en Gadis Saudable.

Cinco tips para que coides o medioambiente na túa vida cotiá

Os teus hábitos tamén poden contribuír ao coidado do medio ambiente e, con eles, podes participar na educación ambiental de quen che rodea 😉.

  • Apaga a luz cando non sexa necesaria. Na túa casa, no teu lugar de traballo ou cando visites á familia… É un pequeno xesto co que fomentarás o uso racional dos recursos. E xa non só a luz, tamén todos os aparellos electrónicos que poidas. Desenchufa os cargadores dos móbiles, apaga o computador e non o deixes en stanby, etc.
  • Evita os plásticos. Leva as túas bolsas reutilizables á compra e trata de evitar os recipientes dun só uso. Se é indispensable, procura reciclalos correctamente para evitar que acaben nun sitio inadecuado.
  • Recicla os teus residuos. Separa envases lixeiros, papel, cartón, vidro, etc. e deposítaos no contedor adecuado. Non esquezas achegar ao momento limpo todos aqueles obxectos que non teñan cabida nos contedores habituais!
  • Reduce os teus desprazamentos en coche. Se non é posible chegar andando, en bicicleta ou calquera outro medio de emisión cero ao teu destino, recorre ao transporte público ou comparte coche con persoas que van ao mesmo sitio ou a algunha zona próxima. Aposta pola responsabilidade na túa mobilidade!
  • Apúntate ao plogging! Ou se non che atrae o running, simplemente aproveita algún dos teus paseos para limpar a zona que percorres.

Eras consciente da importancia da educación ambiental? Crees que se poden facer máis cousas para tratar de combater a emerxencia climática? Cóntanos! Estamos desexando escoitarte.

Deja un comentario