Día Internacional do Neno

O 20 de novembro celébrase o Día Internacional do Neno, co que as Nacións Unidas, ademais de celebrar os avances conseguidos desde a súa implantación, pretende chamar a atención sobre a situación dos nenos e as nenas máis desfavorecidos. Tamén constitúe unha oportunidade para dar a coñecer os dereitos da infancia e concienciar sobre a importancia de traballar día a día polo seu benestar e desenvolvemento para lograr cambios reais nas súas vidas. Dende Gadis, queremos unirnos a esta conmemoración e chamar a atención sobre o feito de que os nenos e as nenas conforman o colectivo máis vulnerable fronte ás crises e os problemas do planeta. O noso compromiso coa sustentabilidade xorde tamén da vontade de reimaxinar un mundo mellor para futuras xeracións, que, sen dúbida, ten que empezar polo coidado da infancia. Que che parece se pensamos no seu futuro mellorando o seu presente? Segue lendo!

Por que se celebra o Día Internacional do Neno o 20 de novembro?

As Nacións Unidas elixiron o 20 de novembro para celebrar o Día Universal do Neno porque coincide coa data na que a Asemblea Xeral aprobou a Declaración dos Dereitos do Neno en 1959. Aínda que é certo que esta Declaración non tiña carácter vinculante e, por tanto, non era suficiente para protexer os dereitos da infancia, foi a semente para a consecución dos logros posteriores.

Corenta anos máis tarde e tras máis dunha década de negociacións, asinouse o texto final da Convención sobre os Dereitos do Neno o 20 de novembro de 1989, cuxo cumprimento é obrigatorio para os 195 países que a ratificaron ata o de agora (entre os que non se atopa Estados Unidos). A Convención converteuse en lei en 1990 e, nos seus 54 artigos, recóllense os dereitos económicos, sociais, culturais, civís e políticos de todos os nenos e nenas. Nela, tamén se definen as obrigacións e responsabilidades doutros axentes involucrados no seu coidado e protección como pais, profesores, profesionais da saúde, investigadores e os propios nenos e nenas.

Os retos da infancia

Dependendo do país no que se atopen, as condicións de vida e os dereitos dos nenos e nenas varían. A pesar de que a Convención establece un conxunto de dereitos de obrigado cumprimento para os Estados asinantes relacionados coa vida, a saúde, a educación, o dereito para xogar, á vida familiar, a estar protexidos da violencia, a non ser discriminados e a que se escoiten as súas opinións, existen moitas rexións do mundo nas que non se respectan.
Aínda que é certo que se produciron grandes avances no último medio século, aínda hai moitos retos que afrontar con respecto á infancia. 2.200 millóns de nenos e nenas de todo o mundo viven en situación de pobreza (dos cales, 385 millóns atópase en situación de pobreza extrema), máis de 2.000 millóns non reciben unha atención médica básica, 264 millóns non están escolarizados e 5,6 millóns de nenos e nenas menores de cinco anos morreron o ano pasado por causas que podían previrse. Ademais, 1,2 millóns son vítimas de situacións de abuso (explotación laboral, sexual, mendicidade, tráfico de droga e de órganos, etc.).
Por outra banda, a crise provocada pola pandemia agravou a situación de desigualdade de moitos nenos e nenas, poñendo en perigo non só os dereitos relacionados coa saúde, senón tamén con outros ámbitos como a educación. É necesario abordar estas demandas extraordinarias e buscar solucións para evitar a vulneración de dereitos fundamentais da infancia en todos os países do mundo:
Dereito á saúde. O Informe Mundial de Nutrición presentado en 2020 sinala a desnutrición como un dos maiores desafíos para a saúde dos nenos e as nenas.
Dereito á educación. Millóns de nenos e nenas en todo o mundo non están escolarizados ou non teñen acceso aos recursos necesarios, socavándose as súas oportunidades de formarse para un futuro.
Dereito a unha nacionalidade. De acordo coa información proporcionada por ACNUR, algúns países como Birmania, Costa do Marfil ou Tailandia non recoñecen a procedencia dos menores e isto convérteos en invisibles, sen ter opción a gozar dalgúns dereitos civís básicos.
Dereito a unha vivenda digna. Hai moitos nenos e nenas que non contan cun fogar cun mínimo de condicións que lles permita desenvolverse de maneira adecuada.

Reimaxinar un mundo mellor para as novas xeneracións

A vulneración dos dereitos da infancia non é un problema que se limita aos países en vías de desenvolvemento. En España tamén acontece. Por iso, en Gadis, con motivo desta celebración, queremos convidarte a reimaxinar un mundo mellor para as novas xeracións ao que se poida contribuír con pequenos xestos individuais. No noso caso, mantemos un compromiso firme coa sustentabilidade e o desenvolvemento local. Como asinantes do Pacto Mundial da ONU, a través dos seus 10 principios, promovemos unha mellor xestión empresarial no que respecta ao medio ambiente, as condicións laborais, a defensa dos dereitos humanos e a loita contra a corrupción para xerar un impacto positivo na sociedade.
Este compromiso materialízase tamén no desenvolvemento de distintas actuacións que se aliñan con diversos ODS e están relacionadas coa infancia como, por exemplo, a colaboración con Bancos de Alimentos e distintas ONGs, o apoio ao deporte base e inclusivo, a continuación do programa escolar ALIMENTES DIXITAL, a colaboración con institucións educativas, o fomento da conciliación ou o uso responsable dos recursos.

Todos temos moito que achegar para construír un mundo mellor para os nenos e nenas, non crees?