Día internacional a paz

 O 21 de setembro é o día escollido para celebrar o Día Internacional da Paz en todas as partes do mundo. A Asemblea Xeral das Nacións Unidas quere fomentar os ideais de paz en todas as nacións e pobos, así como tamén entre pobos.

ODS para un mundo pacífico.

Os ODS son os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable que desde Nacións Unidas (UN) puxeron en marcha no ano 2015. Podedes ler máis sobre eles nesta entrada.
Os Estados membros das UN consideraron que non é posible conseguir a paz sen outras medidas de desenvolvemento social e económico. É necesario que todas as persoas do mundo poidan gozar dos dereitos humanos e que estes sexan protexidos. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentables abarcan unha ampla variedade de materias, entre as que se inclúen: pobreza, fame, saúde, educación, cambio climático, igualdade de xénero, auga, saneamento, electricidade,  medio ambiente e xustiza social. Medidas imprescindibles para acabar cos conflitos bélicos no mundo.

Algunhas cifras referentes á falta de paz e xustiza:

Segundo o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento:

  • Cada minuto, 20 persoas son desprazadas como resultado dun conflito ou persecución.
  • Existen uns 10 millóns de persoas  apátridas ás que se lle nega nacionalidade algunha e os dereitos inherentes a iso.
  • 603 millóns de mulleres no mundo viven en países onde a violencia doméstica non é considerada delito.

ODS 16: Paz, xustiza e Institucións sólidas.

O Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable 16: Paz, xustiza e institucións sólidas, realiza un chamamento ás sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desenvolvemento sustentable. Pretende facilitar o acceso de todas as persoas á xustiza e crear institucións efectivas, responsables e inclusivas a todos os niveis.
Sen paz, estabilidade, dereitos humanos e gobernabilidade efectiva baseada no Estado de dereito, non é posible alcanzar o desenvolvemento sustentable. Vivimos nun mundo cada vez máis dividido. Algunhas rexións gozan de niveis permanentes de paz, seguridade e prosperidade, mentres que outras caen en ciclos aparentemente eternos de conflito e violencia. De ningunha maneira trátase de algo inevitable e debe ser abordado.
Ademais, cabe destacar que este obxectivo afecta a todas as nacións. Os delitos que ameazan os cimentos das sociedades pacíficas, incluídos os asasinatos, trátaa e outros tipos de delincuencia organizada, así como as leis ou as prácticas discriminatorias, afectan a todos os países. Incluso as democracias máis consolidadas do mundo enfróntanse a enormes dificultades na súa loita contra a corrupción, a delincuencia e as violacións dos dereitos humanos nos seus propios países. A exclusión e a discriminación non só violan os dereitos humanos, senón que tamén causan resentimento e poden provocar actos de violencia que alteren o equilibrio social.

Día internacional da paz 2018

O tema deste ano é a conmemoración do 70 
aniversario da Declaración Universal de Dereitos Humanos.
Declaración Universa
l de Dereitos Hum
anos é un documento que marca un fito na historia dos dereitos de todas as persoas que habitan o planeta terra. Foi elaborada por representantes de todas as rexións do mundo con diferentes antecedentes xurídicos e culturais. Finalmente, a Declaración foi proclamada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas en París, o 10 de decembro de 1948 como un ideal común para todos os pob
os e nacións.
A Declaración Universal é o documento máis traducido do mundo, dispoñible en máis de 500 idiomas, e ten tanta relevancia hoxe en día como a tivo o día en que se proclamou. Podedes consultar a versión española nesta ligazóns.
Tal e como afirma  António Guterres, Secretario Xeral das Nacións Unidas: “É hora de que todos os pobos e nacións actúen en consonancia co disposto na Declaración Universal de Dereitos Humanos, na que se recoñecen a dignidade inherente e os dereitos igualitarios e  inalienables de todas as persoas. Este ano celébrase o 70 aniversario deste histórico documento”.
Desde Gadis sumámonos a este chamamento e queremos facer partícipes a todas as persoas da nosa comunidade no respecto dos dereitos humanos, xa sexan nenas e nenos ou persoas adultas.

Deja un comentario