Día Internacional contra o Cambio Climático

O 24 de outubro celébrase o Día Internacional contra o Cambio Climático. Unha conmemoración instaurada pola Organización de Nacións Unidas coa intención de mobilizar e sensibilizar á poboación mundial acerca dos efectos do cambio climático sobre o planeta. O impacto do noso estilo de vida no clima obriga a unha actuación conxunta e inmediata para frear as súas consecuencias. Neste sentido, Antonio Guterres, Secretario Xeral das Nacións Unidas, leva tempo reivindicando a necesidade de que os países se sumen á acción climática con políticas e actuacións que contribúan a reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro. De acordo cos estudos científicos, atopámonos ante un momento decisivo para actuar a tempo. Se non se toman as medidas necesarias con urxencia, é probable que alcancemos un punto de inflexión no que a situación será irreversible. Como socios do Pacto Mundial das Nacións Unidas desde hai 15 anos, en Gadis mantemos un compromiso firme co desenvolvemento de medidas que impulsen o respecto polo medio ambiente e estamos especialmente sensibilizados co perigo que leva o quecemento global.
Por iso, queremos unirnos a esta celebración compartindo contigo información de interese sobre o tema e animándote a formar parte da acción contra o cambio climático. Todos debemos asumir a nosa parte de responsabilidade!

Por que é urxente actuar para deter o cambio climático?

Sen ningunha dúbida, o cambio climático é un dos maiores desafíos ao que nos enfrontaramos como sociedade. En calquera punto do planeta, obsérvanse a diario sinais que evidencian as enormes transformacións que está a provocar o quecemento global: desde unha meteoroloxía cambiante e impredicible que ameaza a produción de alimentos ata o incremento no nivel do mar que agrava o risco de inundacións de consecuencias catastróficas. Todos sufrimos os seus efectos! Por tanto, é fundamental tomar medidas para actuar a tempo. Pola contra, os científicos advirten que, na actualidade, máis da metade dos potenciais puntos de inflexión climáticos identificados a principios deste século atópanse activos. Pero que quere dicir isto?

Un punto de inflexión climático é aquel que se alcanza cando un pequeno cambio pode marcar unha gran diferenza e chegar a provocar unha transformación drástica que nos aboque a unha situación de non retorno. É dicir, existe un límite para a partir do cal os cambios producidos polo quecemento global serán irreversibles. O ano pasado, un grupo de expertos revelou que nove destes puntos activáronse por dano grave, alteración ou risco inminente de desaparición:
− O xeo mariño ártico.
− A capa de xeo de Groenlandia.
− Os bosques boreais.
− O permafrost (capa de chan permanentemente conxelado en rexións frías).
− O sistema de correntes do Atlántico.
− A selva amazónica.
− Os corais de augas cálidas.
− A capa de xeo antártico occidental e partes da Antártida Oriental.

Todos eles son elementos necesarios para o equilibrio e o benestar da biosfera. En consecuencia, é necesaria unha resposta de emerxencia para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro ou non se poderá evitar alcanzar estes puntos de inflexión que agravarán o problema e farán que o noso planeta sexa menos habitable.

O papel da emisión de gases de efecto invernadoiro no quecemento global

Aínda que é certo que os gases de efecto invernadoiro (GEI) que se producen de maneira natural son esenciais para o planeta, o incremento producido polas emisións derivadas da actividade humana supón unha seria ameaza para a súa supervivencia. A industrialización, a deforestación, a agricultura a gran escala e os hábitos de consumo foron claves para a acumulación deste tipo de emisións, provocando unha serie de problemas a nivel ambiental:
a concentración de GEI na atmosfera terrestre ha provocado un aumento na temperatura media mundial da Terra;
− desde a Revolución Industrial, a concentración de GEI foi aumentando progresivamente e, en consecuencia, a temperatura do planeta;
− o dióxido de carbono (CO2) resultante da queima de combustibles fósiles supón preto de dous terzos de todos os tipos de GEI.
Cada un destes gases pode permanecer na atmosfera desde uns cantos anos ata miles de anos. Todos o fan o tempo suficiente para mesturarse ben, logrando que a súa cantidade sexa aproximadamente a mesma en calquera parte do mundo, independentemente da fonte de emisión. En definitiva, para evitar o quecemento global, hai que apelar á corresponsabilidade e teñen que adoptarse medidas conxuntas a nivel mundial. Todos xogamos un papel activo na diminución dos gases de efecto invernadoiro, no noso caso medimos as nosas emisións e minimizamos os impactos. Durante o 2019, reciclamos 803 toneladas de plástico, 7.710 toneladas de cartón, 212 toneladas de madeira e realizamos máis de 5 millóns de movementos de caixas de plástico reutilizables, ademais de manter optimizado o noso roteiro de transportes co obxectivo de controlar as nosas emisións.

Deter o cambio climático

Tal e como sinalou o Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático das Nacións Unidas no seu informe de 2014, a actividade humana é a principal causante do cambio climático. As consecuencias da devandita actividade evidenciábanse en datos como estes:
− Entre 1880 e 2012, a temperatura media mundial aumentou 0,85 ° C.
− Observouse o quecemento dos océanos, a diminución das cantidades de neve e xeo e o incremento no nivel do mar.
− Entre 1901 e 2010, o nivel medio mundial do mar ascendeu 19 cm debido a que o xeo se derretiu polo quecemento.
− A extensión do xeo mariño no Ártico diminuíu desde 1979 unha extensión de 1,07 × 106 km2 cada dez anos.
Con todo, o máis alarmante é que, mesmo se se deteñen as emisións de GEI, os expertos apuntan que a maioría dos efectos do cambio climático persistirán durante moitos séculos, afectando a gran parte dos ecosistemas. En Gadis, levamos varios anos traballando para deter estes efectos. A partir do noso compromiso coa sustentabilidade ambiental, puxemos en práctica as seguintes accións:


− Uso responsable dos recursos.
− Plan de Eficiencia Enerxética.
− Melloras loxísticas e de infraestruturas.
− Apoio a provedores locais.
− Aprovisionamento e consumo local.
− Selección, seguridade e trazabilidade.
− Oferta de produtos ecolóxicos nos nosos supermercados.
− Aposta pola redución, a reciclaxe e a reutilización.

Todas elas son unha contribución para mitigar a situación, á que se suman tamén os esforzos individuais das persoas que formamos parte da empresa. E ti? Cales son os pequenos xestos cos que te sumas a esta causa? Cóntasnolos?

Deja un comentario