Auga, saúde e sostibilidade

O acceso á auga e o uso racional dos recursos son aspectos cruciais cando falamos de sostibilidade. Así se recolle no ODS6 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas, que pretende garantir a dispoñibilidade de auga e a súa xestión sostible, así como un saneamento adecuado para todos. A auga é esencial para a vida e, a pesar de que é un dos elementos naturais con maior presencia no noso planeta, trátase dun recurso limitado e insubstituíble. A reserva de auga doce, é dicir, a destinada para o consumo humano, representa só un 3% da total da auga do planeta e só un 1% flúe polos ríos, está recollida en lagos e encoros ou provén do subsolo. Ademais, a reserva que albergan os polos en forma de xeo (2%) está ameazada polo quecemento global. Por iso, desde Gadis, hoxe queremos falarche da importancia da auga para a saúde e da necesidade de asumir a nosa responsabilidade individual á hora de realizar un consumo responsable deste recurso natural.

A importancia da auga na saúde e no desenvolvemento sostible

A auga está directamente relacionada co desenvolvemento de distintas formas de vida e é esencial para a súa existencia. O acceso a ela é determinante para manternos saudables, pero tamén para as tres dimensións que comprende o desenvolvemento sostible (social, económica e ambiental) e, por tanto, dela dependen:

  • a saúde individual,
  • o benestar social e
  • a conservación do medio ambiente.

Aínda que se lograron avances substanciais á hora de ampliar o acceso a auga potable da poboación mundial, aínda existen millóns de persoas -a maioría en áreas rurais- que carecen destes servizos básicos. Unha de cada tres persoas no mundo non ten acceso a auga potable salubre, dúas de cada cinco non dispoñen dunha instalación básica destinada a lavarse as mans con auga e xabón, e máis de 673 millóns aínda defecan ao aire libre. Cada ano morren millóns de persoas (gran parte, nenos e nenas) por enfermidades relacionadas coa falta de abastecemento de auga ou cun saneamento e unha hixiene inadecuados. É moi importante que todas as persoas poidan hidratarse ao longo da súa vida. Se pensamos en situacións máis próximas, é de vital importancia para colectivos vulnerables como os nosos maiores poder manterse hidratados. Sobre todo en contextos determinados como os días de verán de moita calor. Aquí deixámosvos unha serie de consellos para mellorar a hidratación no verán.

Pero a calidade da auga e o seu saneamento non só afectan á saúde. Son tamén elementos vitais para a agricultura, a industria e a produción de enerxía, e, sen a garantía dun acceso aos recursos necesarios de auga potable, non se pode lograr un desenvolvemento sostible nin se pode alcanzar a igualdade. A auga desempeña un papel crucial tanto na seguridade alimentaria como nas opcións de sustento e as oportunidades de educación, sobre todo nas rexións máis pobres do planeta. De feito, a auga e o saneamento son determinantes sociais da saúde que inflúen nas desigualdades.

Na actualidade, a importancia da auga é maior se cabe ao situarse como epicentro na adaptación ao cambio climático. O quecemento global está a dificultar o abastecemento en moitos lugares do mundo. De acordo cos datos das Nacións Unidas, ao redor de 1,2 billóns de persoas non teñen acceso a auga potable e ven obrigadas a percorrer longas distancias para cubrir as súas necesidades máis básicas. Por iso, os desafíos relacionados coa auga e a saúde non se limitan ao acceso á infraestrutura básica. É necesario contemplar outros factores como a interdependencia dos usos da auga, a xestión das concas hidrográficas e o papel que desempeñan os ecosistemas como provedores e reguladores do ciclo deste recurso.

A Axenda 2030 para a auga

Na actualidade, a escaseza de auga afecta a máis do 40% da poboación mundial e prevese que esta porcentaxe siga en aumento, xa que máis de 1 700 millóns de persoas viven en concas fluviais nas que o consumo de auga supera recárgaa. Á vista destes datos, as Nacións Unidas están a urxir aos países para poñer en marcha medidas que contribúan a alcanzar os obxectivos expostos para o 2030:
– Lograr o acceso universal e equitativo á auga potable a un prezo alcanzable para todos.
– Lograr o acceso a servizos de saneamento e hixiene adecuados e equitativos para todos e poñer fin á defecación ao aire libre.
– Mellorar a calidade da auga a nivel mundial.
– Aumentar o uso eficiente dos recursos hídricos en todos os sectores e asegurar a sustentabilidade da extracción e o abastecemento de auga doce.
– Implementar a xestión integrada dos recursos hídricos a todos os niveis.
– Seguir protexendo e restablecendo os ecosistemas relacionados coa auga, incluídos os bosques, as montañas, os humidais, os ríos, os acuíferos e os lagos.
– Ampliar a cooperación internacional e o apoio prestado aos países en desenvolvemento para a creación de capacidade en actividades e programas relativos á auga e o saneamento.
– Apoiar e fortalecer a participación das comunidades locais na mellora da xestión da auga e o saneamento.

Aposta polo consumo responsable

É responsabilidade de todos utilizar a auga de forma adecuada e coidala para tratar de que o seu acceso sexa unha realidade en calquera rexión do planeta, evitando que se esgote. En Gadis, como parte do noso compromiso cun uso responsable da auga, contamos cun programa de aproveitamento e tratamento de augas residuais. Desde aquí, queremos compartir contigo algunhas ideas que, de maneira individual, puxemos en práctica nos nosos fogares:
– Espera a encher a lavadora e o lavalouzas antes de poñelos en funcionamento.
– Se che toca renovar electrodoméstico, presta atención ao consumo de auga antes de tomar a decisión.
– Repara os goteos de billas e cisternas en canto detéctelos.
– Garda unha xerra de auga na neveira para evitar deixar correr a auga da billa cando a queiras fresca.
– Utiliza un recipiente para lavar froitas e verduras. Logo poderás aproveitar esa auga para regar as túas plantas, por exemplo.
– Sabemos que a ducha é un momento que apetece gozar, pero procura non gastar máis auga da estritamente necesaria 😉.

Tes máis ideas nesta publicación do 2019 que realizamos con motivo do Día Mundial da Auga.

Ademais, recentemente lanzamos unha campaña en tenda onde poñemos ao dispor de nosa clientela botellas reutilizables de aceiro. Con elas poderás minimizar o consumo de auga embotellada cando te desprazas, vas de paseo coa familia, camiño do despacho, xornadas na oficina…

Que che parece todo estas iniciativas de Gadis? Seguro que moitas xa as coñeces. Algunha idea en concreto que che gustaría ver nos teus Gadis?

Deja un comentario