Acuicultura ecolóxica: unha opción responsable

A acuicultura é unha actividade que xurdiu fai uns catro mil anos en China e consiste no cultivo de peixes e outros seres vivos no seu medio. Grazas á intervención humana no proceso de cría, auméntase a produción das distintas especies que se cultivan (peces, moluscos, crustáceos e plantas). Hoxe en día, a metade do peixe que consumimos a nivel mundial provén da acuicultura e as previsións da FAO (Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación) estiman que, no ano 2050, superará á pesca tradicional como provedora de proteínas para a alimentación humana. Para achegar a historia da acuicultura a nenas e nenos, o Observatorio Español de Acuicultura creou a publicación infantil O sono do emperador.

España é un dos maiores consumidores de peixe do mundo e a acuicultura está a asentarse como unha vía para manter e incrementar devandito consumo e para satisfacer as demandas futuras de proteínas. Trátase dunha actividade que serve para proporcionar alimentos nutricionalmente necesarios para o ser humano, reducindo a explotación dos recursos mariños. Neste sentido, a FAO considera que a acuicultura é unha actividade que pode contribuír á utilización eficaz dos recursos naturais, así como a garantir a seguridade alimentaria e o desenvolvemento económico, a condición de que se controle o seu impacto sobre o medio ambiente. É dicir, ha de realizarse de tal maneira que non implique a degradación dos hábitats naturais e non ameace o estilo de vida e as tradicións das comunidades locais. Por iso, desde Gadis, queremos falarche da acuicultura ecolóxica como unha opción responsable para asegurar a sustentabilidade, xa que é necesario alcanzar o equilibrio entre a produción e o uso de recursos. Ademais, é unha das nosas opcións saudables da sección de peixaría.

Desenvolvemento da acuicultura en España

En España, a acuicultura profesional comezou a desenvolverse durante a segunda metade do século XIX, pero foi a finais do século XX cando comezou a súa expansión coas bateas de mexillón das rías galegas, o cultivo de troita e outras especies de auga doce e os cultivos dos esteros gaditanos. Na actualidade, o noso país é o primeiro produtor acuícola da Unión Europea, caracterizándose pola súa diversidade. A maior parte dos cultivos se crían con fins comerciais e alimenticios, pero algunhas teñen un compoñente ambiental vinculado á conservación de especies en perigo de extinción e están a xurdir novos usos relacionados coa acuicultura ornamental ou o cultivo de algas para a produción de biodiésel. A acuicultura supón un importante motor de desenvolvemento para as zonas costeiras nacionais, pero o seu futuro ha de pasar por unha aposta firme e decidida pola sustentabilidade.

Acuicultura sostible

Aínda que é certo que a acuicultura veu a satisfacer a crecente demanda de proteínas dunha poboación mundial en auxe, logrando mitigar a pobreza de moitas zonas rurais, non se pode obviar a necesidade de afrontar o reto dun desenvolvemento sostible. A súa crecente expansión durante a última década non sempre minimizou as repercusións sobre a contorna e é importante mellorar o aproveitamento dos recursos e lograr unha ordenación ambiental adecuada. Para evitar cometer os mesmos erros que outros sectores, como o agrícola ou o pesqueiro, os acuicultores han de adoptar os principios da sostibilidade, atribuíndo a mesma importancia ao medio ambiente, á viabilidade económica e á aceptabilidade social no seu desenvolvemento.

É moi probable que o crecemento futuro do sector pesqueiro derive principalmente da acuicultura e, de acordo coa FAO, unha estratexia sostible para esta actividade necesita:

  • Recoñecer o feito de que os acuicultores deben obter unha recompensa xusta pola súa actividade.
  • Garantir unha distribución equitativa dos beneficios e os custos.
  • Promover a creación de riqueza e emprego.
  • Asegurarse de que hai suficientes alimentos dispoñibles para todos.
  • Xestionar o medio ambiente en beneficio das xeracións futuras.
  • Asegurar un desenvolvemento ordenado da acuicultura, así como unha boa organización por parte das autoridades e a industria.

Con todo, estes requisitos non bastan para garantir o seu desenvolvemento sostible. Existen outros problemas ecolóxicos concretos que han de abordarse de maneira inmediata. Por exemplo, o cultivo de peixes que dependen dunha alimentación baseada en aceite e fariña de peixe promove a sobreexplotación dos recursos pesqueiros en mares e océanos. Ademais, as prácticas relacionadas coas técnicas de cultivo e a densidade destes ocasionan graves problemas ambientais que ameazan a conservación dos hábitats naturais. É necesario, pois, que o crecemento desta industria oriéntese cara ao desenvolvemento dunha acuicultura ecoloxicamente sostible e medio ambientalmente responsable, que non aumente a presión sobre o medio mariño, as rías, nin a auga doce.

Por que a acuicultura ecolóxica é a opción máis responsable?

En 2018, Aqua, o congreso internacional sobre pesca e acuicultura celebrado en Montpellier (Francia), puxo de manifesto a necesidade de lograr unha evolución na acuicultura ecolóxica para facer fronte á crecente demanda de peixe no mundo e reducir o impacto negativo sobre o medio ambiente. Por que a produción ecolóxica? Porque combina a xestión e produción de cultivos acuáticos coas mellores prácticas ambientais, logrando un elevado nivel de biodiversidade, a preservación de recursos naturais e a aplicación de normas esixentes sobre benestar animal. É necesario producir máis peixe para satisfacer a demanda actual, pero tamén é imprescindible minimizar o impacto da acuicultura sobre o medio ambiente. Non só para lograr un desenvolvemento sostible, senón tamén porque ten consecuencias para a propia acuicultura, reducindo a taxa de mortalidade dos cultivos e o risco de enfermidades.

No caso da acuicultura española, prevese que, no ano 2030, convértase en líder do sector na Unión Europea en termos produtivos, cun maior peso en termos económicos. A aposta por unha acuicultura ecolóxica reforzará o seu papel dinamizador nas zonas rurais e litorais e garantirá aos consumidores produtos da máxima calidade e procesos sostibles.

En Gadis contamos na nosa peixaría con produto que provén de acuicultura ecolóxica. Para que che sexa máis fácil de identificar contamos coa etiqueta de pesca BIO, RICO, SOSTIBLE. Esta etiqueta garante que o peixe só foi alimentado con produtos vexetais ecolóxicos e conta co soporte do elaborador ecolóxico.

Vírala algunha vez nas nosas peixarías? Vas empezar a fixarche nos selos ecolóxicos á hora de comprar o peixe? Cóntanos e se tes algunha dúbida, lembra que o noso persoal de peixaría sempre resolve todas as vosas dúbidas.

Deja un comentario